Aktis.com.hr


     

Podaci o društvu :

AKTIS GRUPA d.o.o.
 
Luka Ludbreška 131 
HR 42233 Sveti Đurđ
OIB: 52221406846

Trgovački sud: Varaždin MBS: 070147082 
Temeljni kapital: 20.000.- kn 
Uprava: M.Funtek 
IBAN: 
HR93 2386002 1119015428
Podravska banka d.d. 
                       

      

      Trgovačko društvo Aktis d.o.o. osnovano je 2008. godine za proizvodnju, zastupstvo  i trgovinu. Glavna djelatnost društa bila je proizvodnja unutarnje i vanjske drvene stolarije sve do 2019. godine.

     Početkom 2014. godine društvo počinje sa proizvodnjom premaza za zaštitu čela trupaca rezane građe i elemenata od pucanja.

     2016. godine otvaramo predstavništo za prodaju premaza za zaštitu čela trupaca, rezane građe i elemenata u Bosni i Hercedovini i u Srbiji.

     Predstavnik za BiH je trgovačko dtruštvo TodPAK d.o.o. iz Banja Luke (00387 66 707 623) a za Srbiju je trgovačko društvo Grahovac GROUP SRB d.o.o. iz Beograda (00381 64 570 9777). 

     2017. godine društo proširuje djelatnost te se počinje baviti proizvodnjom i prodajom vina te mijenja naziv i sjedište društva u Aktis Grupa d.o.o. Luka Ludbreška 131. 42233 Sveti Đurđ.

     Početkom 2019. godine prestajemo sa proizvodnjiom građevinske stolarije a proširujemo paletu vina koju na tržište plasiramo pod trgovačkim nazivom "de-Mar vina".

     Više o vinu možete vidjeti na www.deMar-vina.com a o premazima na www.aktiKem.com. 

     

        
  Vaša košarica je trenutno prazna.